Jan Świdziński

ur. 1923, Bydgoszcz
studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
zam. Warszawa

Urodził się 23 maja 1923 w Bydgoszczy, artysta performance oraz intermedialny, teoretyk, krytyk sztuki.
W latach 1944-1952 studiuje malarstwo, grafikę i architekturę, otrzymuje dyplom na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia Jana Cybisa).
Lata 1965-1970 zajmuje się logiką formalną, zagadnieniami związanymi ze strukturą języka, semiotyką, a także zakłada Dział Badań nad Sztuką przy Polskim Towarzystwie Cybernetycznym.
Na początku lat siedemdziesiątych przestaje zajmować się z malarstwem, rozwija koncepcje teoretyczne dotyczące bieżącej sztuki. Jest związany z wieloma grupami artystycznymi m. in. z: Permafo, Warsztatem Formy Filmowej; współtworzy Galerię Zero oraz Małą Galerię Fotografii w Warszawie. W roku 1970 pisze tekst „Spór o istnienie sztuki”, a w 1976 roku wydaje w Lund w Szwecji za sprawą Jeana Sellema: manifest: „:Sztuka jako sztuka kontekstualna”. Przy tej okazji odbywa się również wystawa pod tym samym tytułem. Sztuka kontekstualną (w piątym punkcie manifestu kontekstualizmu) autor ujmuje w definicje: „przedmiot O przyjmuje znaczenie m w czasie t, w miejsce p, w sytuacji s, w stosunku do osoby/osób o. Zmiana któregokolwiek z parametrów dezaktualizuje poprzednie znaczenie”.
Zatem performance dla artysty jest egzemplifikacją sztuki kontekstualnej, czyli jest pewną sytuacją dziejącą się w określonym kontekście, który podlega ciągłym zmianom i nabiera nowych znaczeń. Zazwyczaj jego performance powstaje przy użyciu minimalnych środków: krzesło, stół , (np. Rozmyślania przy śniadaniu, BWA, Lublin 1990) ale również oszczędnych gestów (Anomie, 1998) często również z użyciem tekstu, fotografii czy instalacji (np. Stale mówimy o człowieku, 1978 czy Zamazywanie, 1983).
Jest organizatorem i kuratorem wielu spotkań np. (Międzynarodowa Konferencja z udziałem artystów, teoretyków z 35 krajów, „Sztuka jako działanie w kontekście rzeczywistości”, galeria Remont, 1977), festiwali sztuki akcji w kraju (Międzynarodowy Festiwal „Interscop” w Łucznicy, 1990, „Real Time, Story Telling”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance, Sopot, 1993; Festiwal Sztuki Performance „Interakcje” w Piotrkowie Trybunalskim, 1996).
Jan Świdziński za granicą wydał cztery książki; Art, Society and Self-consciousness (Kanada 1976), Freedom and Limitation – The Anatomy of Postmodernism (Kanada, 1987), Quotations on Contextual Art (Holandia 1988) a także L'Art et son Contexte (Kanada, 2005), oprócz tego opublikował kilkanaście artykułów poświęconych rozważaniom estetycznym.
W 2005 roku otrzymuje od Prezydenta RP Order Polonia Restituta za wkład w rozwój i promowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.
W roku 2009 zostały przetłumaczone i wydane po raz pierwszy w języku polskim dwie książki Jana Świdzińskiego, pierwsza zatytułowana (L'Art et son Contexte) – Sztuka i jej kontekst, która stanowi podsumowanie dociekań artystycznych i teoretycznych Jana Świdzińskiego. Oraz druga (Art, Society and Self-consciousness) – Sztuka, społeczeństwo, samoświadomość.


Tomasz Majerski
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
   „7 Zamek Wyobraźni", wrzesień 1999, Słupsk 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
   „Naturalnie-nienaturalnie", 1987,  Galeria Stara BWA, Lublin, fot. Andrzej Polakowski 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „ Jeszcze raz gesty", 20.04-21.05 2006, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „ Zamazywanie",14. 04. 1983, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „Anomia", 07.05. 1998, BWA Galeria Stara, Lublin, fot. Witold Rusin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
   „Rozmyślania przy śniadaniu", 1990, Galeria BWA, Lublin, fot. Andrzej Polakowski 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  „Starość nie radość", 29.04.2004, Galeria Stara BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  „W kontekście rzeczywistości", Galeria Znak, Białystok, październik 1981, (I)
   
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  „W kontekście rzeczywistości", Galeria Znak, Białystok, październik 1981, (II)
   
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  „W kontekście rzeczywistości", Galeria Znak, Białystok, październik 1981, (III)
   
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Wszyscy mamy kłopoty, luty 1981, Mała Galeria PSP-ZPAF, Warszawa 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Anomia, 07. 05. 1998, Galeria Stara, BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Anomia, 09. 01. 2002, Galeria XX1, Warszawa 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  czasopisma 
  opis:
  Jan Świdziński, Arte degli anni 80. Una lettura critica, Natura Cultura, Salerno 1989, s. 18-22. 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Bali, 21.02.2003, Ośrodek Sztuki Performance, Centrum Kultury, Lublin 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Bali, 25.03.2004, Galeria On, Poznań 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  Galeria Działań, 1987, Warszawa 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Interakcje, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji, 08. 05. - 12. 05. 2000, Piotrków Trybunalski 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Interakcje, IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji, 06. 05. 2002, Piotrków Trybunalski 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Jan Świdziński, 28. 06. 1996, Galeria Awangarda, BWA, Wrocław 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Jeszcze raz gesty, 20.04.2006, Galeria Grodzka, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Jeszcze raz. „Stale mówimy o człowieku", Galeria LDK Labirynt, Lublin, listopad 1979, (I) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Jeszcze raz. „Stale mówimy o człowieku", Galeria LDK Labirynt, Lublin, listopad 1979, (II) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Mam wątpliwości, 05. 03. 2002, Galeria Stara, BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Naturalne-nienaturalne. Nienaturalne - naturalne, styczeń 1987, Galeria BWA, Lublin, (I) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Naturalne-nienaturalne. Nienaturalne - naturalne, styczeń 1987, Galeria BWA, Lublin, (II) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Rozmyślania przy śniadaniu, luty 1990, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Rozmyślania przy śniadaniu, performance, 02. 02. 1990, Galeria Wschodnia, Łódź 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Spotkanie z Janem Świdzińskim, 10. 04. 1989, Galeria Stodoła, Warszawa 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Stale mówimy o człowieku, 24. 01. 1980, SZSP Centrum Kultury „Pałacyk", CSW 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Szafa pełna wspomnień, 12.04.2007, Galeria XX1 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Sztuka kontekstualna, 01. 02. 1977, Galeria Sztuki Labirynt, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  W porządku, 12. 05. 1994, Galeria Stara, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  W porządku, maj 1994, Galeria stara, BWA, Lublin, (I) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  W porządku, maj 1994, Galeria stara, BWA, Lublin, (II)
   
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Warsztaty, 03. 05 - 07. 05. 1982, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  Warsztaty-Podziały, 03.05-08.05 1982, Galeria BWA, Lublin, fot. Andrzej Polakowski 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Wieczór sztuk innych. Jan Świdziński - wobec konceptualizmu, 21. 11. 2003, Galeria XX1, Warszawa 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Wolność i ograniczenie, Mielnik 1981, kwiecień 1984, Mała Galeria ZPAF, (II) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Wolność i ograniczenie, Mielnik 1981, kwiecień 1984, Mała Galeria ZPAF, (III) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Wolność i ograniczenie, Mielnik 1981, kwiecień 1984, Mała Galeria ZPAF, (IV) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Wolność i ograniczenie, Mielnik 1981, kwiecień 1984, Mała Galeria ZPAF, (I) 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Zamazywanie, 07.05.1983, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Zamazywanie, maj 1983, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 
 • artysta:
  Jan Świdziński 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Zamazywanie, 14.04.1983, Galeria BWA, Lublin 
  z archiwum Galerii BWA, Lublin 

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server