Marta Bosowska

ur. 1984, Kościan
studia: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Marta Bosowska łączy w swej twórczości rozmaite formy wypowiedzi artystycznej - instalację, obiekt i performance, angażujące wiele pokładów percepcji. Jej działania są obrazem ciągłego poszukiwania, sortowania, gromadzenia, których bazą są emocjonalne treści przywoływane za pomocą znaków, dźwięków i miejsc. Artystka wykorzystuje proste gesty, sytuacje, przedmioty i materiały otaczające człowieka w życiu codziennym, które nabierają nowych znaczeń. Interesuje ją pamięć jako medium i składnik procesu stawania się dzieła. Artystka mówi: Ostatecznym celem jest pamięć przyswojona, pamięć odnaleziona, prowadząca do transmutacji świadomości i wykreowania nowego „JA”. Istotny jest również ślad, który eksponuje moje prace nader mocno. Odgrywa on najistotniejszą rolę w próbach wizualizacji idei i wywołania procesu pamięciowego. W każdym działaniu pamięć i ślad determinuje moje obserwacje. Próbuję poprzez to, co doświadczalne, odsyłać do tego, co metafizyczne.

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server