Natalia LL

ur. 1937, Żywiec
studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu
zam. Wrocław

 

Zajmuje się fotografią, malarstwem, rysunkiem, sztuką wideo i performance. W latach 1957 – 1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu pod kierunkiem Stanisława Dawskiego, obroniła dyplom w 1963 roku. Rok później otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1970 roku wraz z Andrzejem Lachowiczem i Zbigniewem Dłubakiem założyła we Wrocławiu Galerię PERMAFO.
Od 1975 roku zaczęła aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział w licznych sympozjach i wystawach. W 1977 była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w latach 1978 – 81, w latach 1989 – 1995 była wiceprzewodniczącąIV, VI Międzynarodowego Triennale Rysunku. Była stypendystką Verein Kulturkontakte w Wiedniu w 1991 roku oraz PRO-HELVETIA w Szwajcarii w 1994 roku.Od 2004 jest starszym wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Od lat 70. Natalia LL zajmowała się performance, filmem eksperymentalnym, wideo, instalacją i rzeźbą równolegle z fotografią, malarstwem i grafiką. Sztuka konsumpcyjna (1972) i Sztuka postkonsumpcyjna (1975), jedne z najbardziej znanych realizacji artystki, stanowią  fotograficzny performance z filmową narracją.
W 1978 roku artystka rozpoczęła cykl seansów Śnienie oraz Punkty podparcia, którym towarzyszyły fotografie i rejestracje wideo. Stany skupienia przybierały postać seansów lub performances wykonywanych do kamery. Realizowała seanse sztuki wewnętrznej w drewnianej piramidzie, będące kontynuacją Śnień. W latach 80. zrealizowała cykl prac malarsko-fotograficznych Trwoga paniczna, Głowy mistyczne, Puszysta tragedia. Inspirowała ją literatura mistyków chrześcijańskich. Na początku lat 90. powstał cykl Formy platońskie, Sfera paniczna. W najnowszych działaniach koncentruje się na eksplorowaniu sztuki ciała za pośrednictwem fotografii i wideo, tworzy performances nawiązujące do wątków mitycznych.
Jej prace znajdują się w kolekcjach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku-Oliwie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Lublinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Frauen Museum w Bonn, Museum of Modern Art w Ljubljanie, Ludwig Museum w Kolonii, Musee National d'Art Moderne, Centre Pompidou w Paryżu, International Center of Photography w Nowym Jorku.

Marta Ryczkowska

 

 

 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Sztuka i energia, Muzeum Narodowe, Wrocław 1994 
  z archiwum Natalii LL 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  "Apage Satanas", 1986/1998 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  "Natalia", 1975, IV Meeting Festiwal Art, Art Centre, Belgrad 
  z archiwum Natalii LL 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Natalia LL, Galeria Art New Media, Warszawa 2008 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  czasopisma 
  opis:
  Natalia LL, Galeria Współczesna, Warszawa 1975, nr 4 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (I) 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (II) 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (III) 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (IV)  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (V)  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (VI)   
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (VII)  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prace Natalii LL- 1970-1973, Permafo Suma, Galeria Permafo, Wrocław 1973 (VIII)   
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Prezentacja Galerii Labirynt 1974-1988, Galeria BWA, Lublin 1988 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Przestrzeń aluzyjna, Galeria Arsenał, Białystok 1995 (I) 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Przestrzeń aluzyjna, Galeria Arsenał, Białystok 1995 (II)  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Przestrzeń aluzyjna, Galeria Arsenał, Białystok 1995 (III)  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Natalia LL 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  Toniemy, To niemy, To nie my, Galeria Awangarda, Wrocław 1998 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server