Zdzisław Kwiatkowski

ur. 1956, Chełm
studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
zam. Lublin

  

ur. w 1956 w Chełmie, w latach 1978 – 1983 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Poza sztuką performance, zajmuje się rysunkiem, tworzy instalacje. Niektóre z jego prac nawiązują do sztuki konceptualnej – jak np. „Motyw polski”, czy instalacja „1980 – 1987”. 

W trakcie studiów artysta wykonuje akcję „Zmiana układu sił” (1983r.), która dała początek serii performances, odnoszących się do sytuacji politycznej ówczesnej Polski. Do tej grupy należy także performance „Między lewym a prawym” (I wersja w 1990r.), którego tytuł w oczywisty sposób nawiązuje do podziału politycznego kraju. W przeciągu kilkudziesięciu lat performance ten ulegał kolejnym przekształceniom - nie tracąc przy tym na aktualności - zmieniła się też jego nazwa na „Awers – rewers”. Poza skojarzeniami politycznymi,  nasuwają się także refleksje związane z problemami ogólnoludzkimi, egzystencjalnymi – takimi jak: sytuacja uwikłania człowieka (w system polityczny, społeczny), poczucie osaczenia, kwestia dokonywanych wyborów, sytuacja „zawieszenia” pomiędzy jednym a drugim – „lewym a prawym…” I mimo, że performances Zdzisława Kwiatkowskiego ściśle nawiązywały do polskiej rzeczywistości politycznej lat 80. i 90. -  z dzisiejszego punktu widzenia są uniwersalne i ponadczasowe. W performance pt. „W lewo – w prawo…” (1990r.) Kwiatkowski związał dwie części przerąbanego drąga w formę litery/znaku „V” – symbolu wolności i Solidarności, a na posypanej piachem podłodze utworzył własnym ciałem znak orła. Performance „Agresja” (1985r.) to manifestacja sprzeciwu artysty wobec sytuacji, w której człowiek jest zmuszony do przyjęcia określonej postawy: opozycyjnej, poddańczej lub obojętnej.

Wszystkie performances Zdzisława Kwiatkowskiego są oszczędne w formie, artysta zazwyczaj posługuje się kilkoma rekwizytami. W performances: „Przelewanie wina”, „W połowie pełne, w połowie puste”, „Moje piętnaście minut” - używa wyłącznie kieliszków wina, oraz nakrytego białą tkaniną stołu. Niezwykle lapidarne w wyrazie, wykorzystujące kontekst otoczenia i miejsca są performances „Wiatr wieje gdzie chce…”, oraz „Spacer” – który odbył się w krużganku muzeum przyklasztornego w Magdeburgu.

Tytuły niektórych performances – jak np. „Poniżenie – wywyższenie”, czy „W lewo – w prawo…” to również tytuły instalacji – powstałych jako efekt działań artysty.


               Paulina Kempisty

______________________________________________________________________________

 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „Poniżenie - wywyższenie", 13.12.1990, Galeria Labirynt 2, BWA Lublin 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  Spacer / Walk / Weg, [red.] Uwe Jens Gellner, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg 2005 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  inne 
  opis:
  „W lewo - w prawo... / To the left - to the right...", teksty autorskie 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  inne 
  opis:
  „Między lewym a prawym", „Awers - rewers", tekst autorski 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „Między lewym a prawym", 1990, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, fot. Marek Grygiel 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „Moje piętnaście minut", 1993, Galeria Stara, BWA Lublin, fot. Witold Rusin 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „Spacer", 09.2005, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg, fot. Hans - Wulf Kunze 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  „W lewo - w prawo...", 12.01.1990, Galeria Grodzka, BWA Lublin, fot. Witold Rusin 
  z archiwum Zdzisława Kwiatkowskiego 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  ***, 21.10.2000, Europejski Festiwal Sztuki Performance i Nowych Mediów Art Kontakt, Centrum Kultury, Lublin
  fot. Wojciech Bobrowicz 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zdzisław Kwiatkowski 
  dział:
  dokumentacja fotograficzna 
  opis:
  ***, 21.10.2000, Europejski Festiwal Sztuki Performance i Nowych Mediów Art Kontakt, Centrum Kultury, Lublin
  fot. Witold Rusin  
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server