Otwarte Archiwum to realizowany przez Ośrodek Sztuki Performance Centrum Kultury w Lublinie projekt, którego celem jest utworzenie bazy danych z obszaru sztuki performance w Polsce. Projekt polega na zorganizowaniu wyczerpującej kwerendy, zebraniu materiałów archiwalnych, dotarciu do dokumentacji – fotograficznej, filmowej jak również pisanej, przeprowadzeniu rozmów z artystami, organizatorami, kuratorami i krytykami sztuki.
Efektem tych działań będzie archiwum zawierające obszerną dokumentację fotograficzną i filmową oraz materiały archiwalne dotyczące artystów i wydarzeń z obszaru sztuki performance takie jak czasopisma, publikacje autorskie, katalogi wystaw i festiwali i inne druki. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie wystawa i wydawnictwo podsumowujące historię sztuki akcji w Polsce od lat sześćdziesiątych do chwili obecnej.
Współpraca z artystami i instytucjami kultury jest niezwykle istotna by stworzyć jak najpełniejszy obraz sztuki performance w Polsce. Projekt powstaje dzięki zaangażowaniu wielu osób, które miały wpływ na jej kształt w ostatnich dekadach.

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server